Data Capture House

Zpracováním textů do elektronické podoby se zabýváme již od roku 1994.
Máme bohaté zkušenosti s velkokapacitním skenováním dokumentů, s převodem textů do elektronické – editovatelné podoby, se zpracováním formulářů do elektronické podoby a zpracováním pdf souborů. Výhodou pro Vás je urychlení procesu zpracování dat, ušetření na personálních nákladech a ušetření nákladů na prostor.

Skenování dokumentů

Provádíme skenování na vysokorychlostních skenerech. Tento způsob je efektivní pro archivaci velkého množství papírových dokumentů nebo jako příprava pro zpracování do editovatelné podoby (OCR/ICR). Zajišťujeme také skenování šanonů do elektronické podoby včetně vytvoření indexů xml pro vyhledávání.

Kontrola adres

Při hromadné kontrole adres načtete svůj soubor ve formátu csv na náš server. Soubor je následně zpracován, kontroluje se správnost PSČ, ulice, popisného a orientačního čísla. V následující ukázce je zkontrolováno 100 adres, z nich jedna adresa má neexistující popisné číslo, jedna neexistující orientační číslo, jedna adresa je neúplná, avšak doručitelná:

Zpracování ručně vyplňovaných formulářů

Zpracování formulářů typu Pen & Paper se zatrhávacími okénky, rukou vepsanými osobními údaji. Ročně zpracováváme stovky tisíc formulářů.

Ruční formuláře

Zpracování velkého množství dat

Ve velkém množství dat (desítky až statisíce řádků) jsme např. schopni rozdělit záznamy na ty, které jsou úplné, a ty které obsahují duplicitní záznamy (duplicitní telefonní číslo nebo e-mail) nebo záznamy s neúplnou nebo neplatnou adresou či dalšími chybějícími údaji. Při korekturách dat používáme frekvenční analýzu, která umožňuje snížit chybovost dat na minimum.

Text do elektronické podoby

Tištěný text naskenerujeme a převedeme do elektronické podoby (editovatelný např. v MS Word, MS Excel). Podle typu a kvality předlohy volíme efektivní metodu automatického přepisu OCR. Přepis je prováděn za pomocí OCR software, který rozpozná tištěné písmo. Celý proces poté kontroluje člověk, který opravuje nerozpoznané znaky a drobné chyby software. Dodaný text je pak editovatelný a bez chyb.

Účtenky

Zkontrolujte adresu

Zde můžete zjistit, zda je adresa, kterou si potřebujete ověřit doručitelná. K dispozici je vyhledávací algoritmus, který umožní adresu doplnit, pokud je neúplná, anebo ji označit pokud je nedoručitelná, a tím ušetřit na poštovních nákladech.

Výhody:
  • snížení alespoň části poštovních nákladů
  • snížení nákladů na likvidaci vrácených zásilek
  • odfiltrování neplatných přihlášek z internetových formulářů

Zákazníci

Patria Finance, A.s.

Patria Finance, A.s.
Naskenování a montáž 11 ročníků časopisu Finance a úvěr do formátu pdf

IKEA, s.r.o.

IKEA, s.r.o.  Česká a Slovenská republika
Zpracování stovek tisíc formulářů ročně

Nakladatelství Slovart, s.r.o.

Nakladatelství Slovart, s.r.o.
Zpracování odborných knih do editovatelné podoby

Albatros Nakladatelství, A.s.

Albatros Nakladatelství, A.s.
Zpracování dětských knih do editovatelné podoby pro reedici

Český normalizační institut

Český normalizační institut
Zpracování tištěných norem do formátu XML

Send, s.r.o.

Send, s.r.o.
Naskenování a převod adres vrácených - nedoručených časopisů cca 16 tisíc časopisů za měsíc

Jednota tlumočníků a překladatelů

Jednota tlumočníků a překladatelů
Naskenování a montáž 110 ročníků časopisu ToP (tlumočení-překlad) do formátu full-textově prohledavatelného pdf

LEDA, spol. s r.o.

LEDA, spol. s r.o.
Zpracování dvojjazyčných slovníků do editovatelné podoby pro reedici

Kontakt

Email
info@rahman.cz

Telefon
+420 774 700 101

Furat Rahman - Data Capture House
Severní 315, Třebestovice, Sadská 289 12
IČ: 16880196